Het clubgevoel

´s Landsweerbaarheid: ongedwongen, veelzijdig en trots

Hoewel de schietsport als solist kan worden beoefend, hoeft men bij ´s Landsweerbaarheid geen solist te zijn. Die keuze is aan iedereen zelf. Op de reguliere verenigingsavond, de dinsdagavond, eindigt vrijwel elke schietbeurt met een goed gesprek aan de bar, een dobbelspel aan de lange tafel of de uitwisseling van lachsalvo’s aan de ronde tafel.

Onze vereniging is ongedwongen en kent leeftijden van jong tot oud. In de onderlinge gesprekken en contacten spelen leeftijdsverschillen echter geen rol. Het voegt hooguit iets toe aan onze diversiteit en ons potentieel aan wijsheid. Het leuke en gezellige van onze vereniging is namelijk juist haar diverse samenstelling. Mensen met zeer diverse achtergronden ontmoeten elkaar in ontspannen sfeer en delen allen dezelfde hobby of passie: de schietsport. De vereniging biedt ruimte voor elk aspiratieniveau. Men kan deelnemen aan zoveel soorten competities als men zelf wil. Bovendien is men na een bepaald trainingstermijn nooit verplicht altijd hetzelfde type wapen te gebruiken of dezelfde discipline te beoefenen. De vereniging biedt ook daarin diverse mogelijkheden.

De achtergronden van ons ledenbestand zijn zeer divers. Bijna alle denkbare beroepen en achtergronden hebben wij in huis. Zo hebben wij binnen ons gelederen mensen die werkzaam zijn of waren als ICT’er, tandarts, baggeraar, aannemer, psychiater, winkelier, boer, psycholoog, stucadoor, belastingadviseur, jurist, schilder, accountant, militair, internist, journalist, antiquair en ga zo maar door. Er zijn vanzelfsprekend dus genoeg gespreksonderwerpen voor handen. Vanwege de sociale sfeer en ongedwongenheid gebeurt het regelmatig dat leden ook buiten de vereniging elkaar van dienst zijn. ´s Landweerbaarheid heeft immers een schat aan diversiteit zoals blijkt uit alle onderlinge contacten en bekwaamheden. Ook dat maakt deze vereniging tot wat zij is.

Naast de reguliere schietavonden organiseert de vereniging ook diverse activiteiten. Zo kan men aan excursies of museabezoeken deelnemen. Zo heeft ‘s Landsweerbaarheid in het verleden een excursie naar ISK Harskamp (infanterieschietkamp) georganiseerd of musea als het Marshall museum te Zwijndrecht bezocht. Ook wordt van tijd tot tijd een proeverij georganiseerd, bijvoorbeeld een proeverij met single malt whisky’s uit diverse Schotse regio’s. Hoewel het sportschieten bij ‘s Landweerbaarheid centraal blijft staan, biedt zij dus ook andere activiteiten aan. ‘s Landsweerbaarheid is ook in dat opzicht een veelzijdige vereniging.

Het jaarlijkse Hazenpeperdiner

Regelmatige bezoeken aan o.a. musea

 Tot slot, is ´s Landsweerbaarheid een trotse vereniging. Ieder lid is zich in meer of mindere mate bewust van de geschiedenis van de vereniging. Ieder lid is deelgenoot en onderdeel van diezelfde geschiedenis. Een geschiedenis die meevaart op de tegenwoordige tijd, maar waarvan de identiteit zowel is geworteld in haar voorgangers als in haar toekomstige leden. Geen enkele schietsportvereniging in Nederland kan dat evenaren. Zo hebben een aantal tradities de tand des tijds overleefd. Waar zwart-wit foto’s antieke tijden vertegenwoordigen, versterken enkele overgebleven tradities de tijdloosheid van ´s Landsweerbaaheid. In onze gezamenlijke toekomst liggen uitdagingen en verrassingen en bovenal… nog meer ongedwongen vrije tijd.

© ’s Lands Weerbaarheid 2024