Lid worden

Hoe word ik lid?

Dit moet u even in de gaten houden:

 • Onze vereniging houdt haar wekelijkse oefenavond op dinsdag.
 • Aanvang: 19.00 uur. Locatie: in de kelder onder de Poiesz Supermarkt aan de Savornin Lohmanlaan te Groningen. De ingang bevindt zich aan de Chopinlaan 120.
 • De vereniging beschikt over 15 banen van 12/10 meter voor het schieten met lucht, klein kaliber geweer, karabijn, pistool of revolver. Alle banen zijn voorzien van een elektrisch kaarten transport.
 • Als je geïnteresseerd bent in de schietsport, kun je je via ons contactformulier , bij de secretaris als introducé melden voor een éérste kennismakingsavond.
 • Een introducé dient bij het éérste bezoek aan de vereniging een legitimatie, rijbewijs of paspoort, te tonen. Verder dient de introducé de presentielijst te tekenen.
 • Een introducé dient op zijn kosten patronen aan te schaffen voor het door hem gebruikte verenigingswapen.

De introducé kan gebruik maken van de verenigingswapens en schiet altijd onder begeleiding van een gediplomeerd instructeur. Alle niet gebruikte patronen dienen weer te worden ingeleverd. Voor het opbergen van dergelijke patronen beschikt de vereniging over een aparte doos waarin de patronendoosjes, voorzien van de naam, zullen worden opgeborgen in de munitiekluis.

Je hebt je keuze gemaakt en je besluit lid te worden:

 • Een introducé dient na maximaal 3 bezoeken aan een schietavond te besluiten om zich eventueel aan te melden als aspirant-lid.
 • Zodra een introducé besluit om zich te melden als aspirant-lid, dient het aanvraagformulier volledig te worden ingevuld. Tevens dient men een paspoort of rijbewijs te tonen.
 • Het aspirant-lid dient daarna bij de gemeente waarin men staat ingeschreven een zogenaamde “Verklaring Omtrent het Gedrag” aan te vragen (V.O.G.) Deze originele V.O.G., niet ouder dan zes maanden, dient bij de secretaris te worden ingeleverd. Deze zal er dan voor zorgen dat het aspirant-lid wordt aangemeld bij de KNSA, waarna er door de KNSA een zogenaamde licentie met een licentienummer wordt verstrekt.
 • Na aanmelding bij de KNSA is men het inschrijfgeld aan de vereniging verschuldigd.
 • Tevens ontvangt het aspirant-lid dan van de secretaris een uitgebreide informatie aangaande het lidmaatschap, de gang van zaken in de vereniging, de voorschriften m.b.t. het lidmaatschap en de eventuele aanvraag tot het verkrijgen van een privé verlof etc. Het e.e.a. zoals de wet voorschrijft.
 • De contributie voor dat jaar wordt berekend naar rato van het seizoen.
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van één jaar, ingaande 1 juli van elk jaar, en wordt zonder opzegging automatisch verlengd voor de periode van een jaar.
 • Opzegging dient te geschieden per E-mail aan de secretaris vóór aanvang van het volgende lidmaatschapsjaar. Zie hiervoor ook de regels van de KNSA/Wet Van Dam

© ’s Lands Weerbaarheid 2024